Strojárska výroba

Okrem uvedenej recyklácie sa firma zaoberá aj výrobou a montážou oceľových konštrukcií pre rôzne účely.

Jednak je táto výroba realizovaná v rámci vlastného vývoja a jednak firma ponúka kapacity pre zákaznícku výrobu oceľových konštrukcií podľa dodanej technickej dokumentácie V obrazovej prílohe sú uvedené príklady realizovaných vlastných konštrukcií.